Om mig

Mitt liv som högpresterande psykfall

Mina rötter är som djupast i Dalarna, men jag är född i Uppsala och har bott här i större delen av mitt liv. Jag är docent i religionspsykologi, har forskat om existentiella frågor och riter i snart tjugo år och hållit förleläsningar och workshops över hela landet.

I år blir jag förhoppningsvis färdig med min första roman. Pianot och kajaken är mina käraste ägodelar. Jag har svårt att göra upp detaljerade reseplaner men tappar gärna bort mig i skogen. Och så har jag ett antal månader på psyket i bagaget.

Jag är en kompetent dåre och kvalificerad soffliggare. Jag fick min första depression när jag var åtta år och har lidit av psykisk ohälsa i perioder sedan dess. Som så många andra är jag inte något solklart fall av vare sig den ena eller den andra diagnosen. Just nu står följande i jornalen: bipolär typ 2 och utmattning. Andra diagnoser som läkarna bollat med är PTSD, utmattningsdepression, recidiverande depression, ADHD, myalgisk encefalomyelit (ME/CFR) och borderline. Fast det sista växte tydligen bort i tjugoårsåldern. En psykiater menade att jag nog hade en släng av alltihop.

Jag har provat alla möjliga behandlingar. Från KBT och elterapi till healing och ritualer. Om jag hade ett psykiskt CV hade det kunnat se ut såhär (haha):


Psykexamen vid LHS (Livets Hårda Skola)

Utbildning (behandlingsformer):

 • Psykodynamisk terapi (fem olika terapeuter)
 • Kognitiv beteendeterapi (tre olika terapeuter)
 • Själavård (samtal med präst)
 • ECT eller Elektrokonvulsiv terapi (”elchocker”)
 • Mindfullness, akupunktur, koppning och meditation
 • Affektiv gruppbehandling
 • Healing och ritualer
 • Gestaltterapi

Forskningsstudier (prövade mediciner)

 • SSRI-preparat: Zoloft (Sertraline) och Seroxat (Paroxetine)
 • SNRI-preparat: Effexor (Venlafaxin) och Cymbalta (Duloxetine)
 • NDRI-preparat: Voxra (Bupropion)
 • Stämningsstabiliserare: Lithium och Lamotrigin
 • Tricykliskt preparat: Anafranil
 • Tetracykliskt preparat: Remeron (Mirtazapine)
 • Atypisk antipsykotisk: Seroquel (Quetiapine)
 • Övriga antidepressiva preparat: Valdoxan, Buspar
 • Benzodiapeziner: Sobril, Stesolid, Alprazolam
 • Övriga preparat: Modafinil, Atarax

Fältstudier (inläggning)

Deltagande observationer har utförts under tre separata perioder omfattande totalt ett halvår:

 1. Psykiatrins hus i Uppsala, Avdelning 3 B: Juli-augusti 2014
 2. Psykiatrins hus i Uppsala, Avdelning 3 B: Januari-mars 2015
 3. Psykiatrins hus i Uppsala, Avdelning 3 A och 3 B: September-november 2016

Nuvarande projekt: ”Inga fler fältstudier”

Syfte: Projektet undersöker samspelet mellan medicinska, psykoterapeutiska, sociala och fysioterapeutiska insatser i arbetet mot ökad psykisk hälsa och existentiellt välbefinnande.

Bakgrund: Projektet baseras på ett case där mångårig psykisk misshandel interagerat med och fördjupat en psykisk sårbarhet som funnits sedan barndomen.

Metod: Projektet använder en experimentell tvärvetenskaplig metod som involverar ett team bestående av psykoterapeut, psykiater, kurator, boendestödjare, familj och vänner, samt former för kreativt skapande och måttlig fysisk aktivitet.

Förväntade resultat: Projektet avser att generera en känsla av mening och sammanhang. Projektet har inga som helst chanser att uppnå sitt mål. Projektet är redan på god väg att uppnå sitt mål. Perspektivet beror på dagsformen.